ANNETTE MESSAGER. CHRISTIAN BOLTANSKI. MODELL BILDER/IMAGES MODELES. 1977.