GDZIE JEST BRAT TWOJ, ABEL? WHERE IS ABEL THY BROTHER? 1995